headerphoto

Problem ustawienia n-królowych

Definicja zadania

Zadanie polega na ustawieniu n-królowych na szachownicy o wymiarach n*n, w taki sposób, aby królowe się wzajemnie nie szachowały. Oznacza to (zgodnie z regułami gry w szachy), że żadne dwie królowe nie mogą się znajdować w tym samym wierszu, kolumnie i na tej samej przekątnej. Może istnieć wiele sposobów ustawienia królowych na szachownicy o danym rozmiarze


Rys 3a. "Pole rażenia" pojedynczej królowej na szachownicyRys 3b. Przykładowe ustawienie królowych na szachownicy
o wymiarach 5x5 (kombinacja: 1/10)